Bize Ulaşın
Mollahüsrev Mh. Taştekneler Sk. No:12
Süleymaniye Fatih/İstanbul
0216 305 04 36

İslami İlimler Kampı


 
İslami İlimlerden Mana Ne ?
İslâmî ilimlerden mana ne? İslâmî ilimler çatısı altındaki literatüre ne kadar hâkimiz? Gelenekte İslâmî ilimlerin rolü nedir? Fıkıh ’tan Hadis’e, Tefsir metinlerinden, Tasavvuf geleneğine, Kelam ilminin gayesinden, Arap dili ve belagatinin imkânlarına kadar,  müstakil alanlarda yapacağımız programlar ile bu sorulara farklı yönleri ile yanıt arayacağız. Aynı zamanda tevarüs ettiğimiz bu ilmî geleneğin imkânlarını görmeye çalışacak hem de külli bir İslâmî ilimler anlayışı kazanmaya adım atmış olacağız. İlimin değerini, Kur’an ve Sünnete uygun şekilde kavranmasına yardımcı olurken aynı zamanda hocalarımızın bu yolculuktaki önemli tecrübelerinden istifade etmiş olacağız.
Oturum Başlıkları ve Konuşmacılar:
1. Oturum
İlim Yolculuğunda Gençlere Nasihatler / Prof. Dr. Kemal YILDIZ (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
2. Oturum
İslami İlimler Tahsilinde Tasavvuf Neyimize Gerek? / Arş. Gör. Abdurrahman Mıhçıoğlu (FSM Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
3. Oturum
Maturidilik ve Kelam Geleneği / Melikşah Sezen (Araştırmacı Yazar)
4. Oturum
Güncel Fıkıh Meseleleri Nasıl Değerlendirilir? / Dr. Hüseyin Okur (Kocaeli Üni. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
 
BAŞVURU FORMU

Sitemiz daha iyi kullanıcı deneyimi vermek için çerezler kullanmaktadır.